fbpx Emilia Iłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Iłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Iłowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2014 roku

magister inżynier

Emilia Iłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania motywu zamka sterycznego (“steric zipper”) w sekwencji ludzkiej cystatyny C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Aneta Szymańska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Maciej Leszek Kozak, prof. UG dr hab. Piotr Marcin Mucha

Dyplom nr 3844.


Gdańsk, 21 listopada 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.69 MB
PDF icon Recenzja 24.09 MB