fbpx Karolina Drozdowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Drozdowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karolina Drozdowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Karolina Drozdowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jens Bjørneboes episke teater”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura norweska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jørgen Steen Veisland, prof. IS PAN, dr hab. Lech Andrzej Sokół

Dyplom nr 3827.


Gdańsk, 23 października 2014 r.