fbpx Agata Marta Lubowicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Marta Lubowicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Marta Lubowicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Agata Marta Lubowicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza reprezentacji Grenlandii Północnej w dwóch epickich relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena - perspektywa postkolonialna”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura duńska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska

Dyplom nr 3828.


Gdańsk, 23 października 2014 r.