fbpx Grażyna Agnieszka Świętochowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Agnieszka Świętochowska

Grażyna Agnieszka Świętochowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Grażyna Agnieszka Świętochowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czechosłowacka nowa fala jako forma filmowego modernizmu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o kulturze audiowizualnej

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UWr, dr hab. Tadeusz Szczepański

Dyplom nr 3829.


Gdańsk, 23 października 2014 r.

Data publikacji: środa, 5 listopada 2014 roku, 13:06
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba