Maria Faściszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Faściszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2014 roku

Maria Faściszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika tekstów dialogowych i narracyjnych tworzonych przez osoby mówiące niepłynnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: logopedia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski, prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Dyplom nr 3830.


Gdańsk, 23 października 2014 r.