fbpx Andrzej Hoja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Hoja

Andrzej Hoja

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2014 roku

Andrzej Hoja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elbląska rodzina Räuberów od XIV do schyłku XVI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Czaja, prof. UG, dr hab. Klemens Jan Bruski

Dyplom nr 3834.


Gdańsk, 06 listopada 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 13 listopada 2014 roku, 10:39
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba