fbpx Izabela Małuch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Małuch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Małuch

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2014 roku

magister

Izabela Małuch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów konwertaz probiałkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Prahl

Recenzenci: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. PWr, dr hab. inż. Piotr Bartłomiej Młynarz

Dyplom nr 3862.


Gdańsk, 30 grudnia 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.17 MB
PDF icon Recenzja 22.36 MB