fbpx Maja Dominika Dziedzic | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maja Dominika Dziedzic

Maja Dominika Dziedzic

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Maja Dominika Dziedzic

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Musca domestica. Epifanie Tadeusza Różewicza

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Grzegorz Niziołek, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 3837.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 27 listopada 2014 roku, 12:58
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 listopada 2014 roku, 12:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba