fbpx Tatiana Jankowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tatiana Jankowska

Tatiana Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Tatiana Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Londyn Charlesa Dickensa i Petersburg Fiodora Dostojewskiego. Próba analizy porównawczej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Żyłko

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Dyplom nr 3838.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 27 listopada 2014 roku, 13:04
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 10:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba