fbpx Ewelina Staniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewelina Staniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewelina Staniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Ewelina Staniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Etykiety alkoholowe jako specjalny rodzaj reklamy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska

Recenzenci: dr hab. Danuta Budniak, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dyplom nr 3841.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.