fbpx Konrad Madej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Konrad Madej

Konrad Madej

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2014 roku

Konrad Madej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rynek transportu lotniczego - analiza trendów rozwojowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Żurek, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

Dyplom nr 3846.


Gdańsk, 25 listopada 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 11:58
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba