fbpx Aleksandra Julia Wiercińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Julia Wiercińska

Aleksandra Julia Wiercińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2014 roku

Aleksandra Julia Wiercińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitala”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. UEW, dr hab. Robert Kowalak, prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Dyplom nr 3848.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 14:02
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba