fbpx Maciej Łaga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Łaga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Łaga

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2014 roku

Maciej Łaga

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. dr hab. UG, Monika Iwona Tomaszewska, prof. UE, dr hab. Jan Paweł Wojtyła

Dyplom nr 3850.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.