fbpx Krystyna Elżbieta Adamska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krystyna Elżbieta Adamska

Krystyna Elżbieta Adamska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 października 2014 roku

Krystyna Elżbieta Adamska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Świat organizacji racjonalnej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. dr hab. Andrzej Falkowski, prof. dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz, prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 777.


Gdańsk, 14 listopada 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:03
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba