Wanda Ingrid Dittrich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wanda Ingrid Dittrich

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2014 roku

Wanda Ingrid Dittrich

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Dziwolągi" w literaturze i filmie XX i XXI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmołowicz, prof. dr hab. Aleksander Jerzy Madyda

Dyplom nr 3853.


Gdańsk, 08 grudnia 2014 r.