fbpx Iwona Sieradzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Sieradzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Sieradzan

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2015 roku

magister nauk chemicznych

Iwona Sieradzan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uzyskiwanie stabilnych stanów anionowych wybranych molekuł organicznych przy użyciu podstawników superhalogenowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Iwona Anusiewicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Aleksandra Małgorzata Dąbrowska, prof. dr hab. Monika Agnieszka Musiał

Dyplom nr 3863.


Gdańsk, 21 stycznia 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.13 MB
PDF icon Recenzja 23.27 MB