fbpx Dagmara Gutowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dagmara Gutowska

Dagmara Gutowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dagmara Gutowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja lean accounting w zarządzaniu działalnością operacyjną przedsiębiorstw produkcyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci: prof.dr hab. Irena Sobańska, prof.dr hab. Edward Nowak

Dyplom nr 3869.


Gdańsk, 10 lutego 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 12 lutego 2015 roku, 12:51
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba