fbpx Agnieszka Maria Hajduk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Maria Hajduk

Agnieszka Maria Hajduk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

Agnieszka Maria Hajduk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki kształtujące strukturę kapitału spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Natasza Duraj, prof.dr hab. Mirosław Wojciech Szreder

Dyplom nr 3868.


Gdańsk, 10 lutego 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 12 lutego 2015 roku, 12:57
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba