fbpx Katarzyna Urszula Kodeniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Urszula Kodeniec

Katarzyna Urszula Kodeniec

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2015 roku

Katarzyna Urszula Kodeniec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Najnowsza poezja polska w przekładzie na język angielski - problematyka recepcji poezji polskiej napisanej po roku 1989”

„New Polish Poetry in English Translation - Reception of Polish Poetry Written after 1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Andrzej Hejwowski, dr hab. Ewa Kujawska-Lis

Dyplom nr 3871.


Gdańsk, 12 lutego 2015 r.

Data publikacji: piątek, 13 lutego 2015 roku, 13:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lutego 2015 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba