fbpx Miłosz Wojtyna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Miłosz Wojtyna

Miłosz Wojtyna

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2015 roku

Miłosz Wojtyna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opowiadanie codzienności. Krótka proza T.F Powysa i V.S. Pritchetta”

„The Ordinary and the Short Story. Short Fiction of T.F Powys and V.S. Pritchett”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura brytyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3872.


Gdańsk, 12 lutego 2015 r.

Data publikacji: piątek, 13 lutego 2015 roku, 14:12
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 lutego 2015 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba