fbpx Maria Jolanta Bogucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Jolanta Bogucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Jolanta Bogucka

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2015 roku

Maria Jolanta Bogucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Jakość kształcenia na specjalności wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego w Uniwersytecie Gdańskim w świetle badań losów zawodowych absolwentów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Alicja Bauman, prof. dr hab. Hanna Komorowska

Dyplom nr 3874.


Gdańsk, 25 lutego 2015 r.