fbpx Dagmara Anna Choraś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Anna Choraś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dagmara Anna Choraś

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2015 roku

Dagmara Anna Choraś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne aspekty stosowania biometrii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Orzeszyna

Dyplom nr 3876.


Gdańsk, 27 lutego 2015 r.