fbpx Monika Miętkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Miętkiewicz

Monika Miętkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2015 roku

Monika Miętkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie kreowania wizerunku gmin turystycznych pasa nadmorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Recenzenci: prof. US, dr hab. Jolanta Kazimiera Witek, prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki

Dyplom nr 3880.


Gdańsk, 03 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 5 marca 2015 roku, 13:53
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba