fbpx Katarzyna Walczewska-Szewc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Walczewska-Szewc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Walczewska-Szewc

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 kwietnia 2015 roku

magister astonomii

Katarzyna Walczewska-Szewc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interpreting resonance energy transfer experiments with Monte - Carlo and molecular dynamics simulations”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Bojarski

Kopromotor: dr Ben Corry

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki, prof. nadzw. PP, dr hab. Jacek Przemysław Goc

Gdańsk, 09 grudnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstrakt.pdf24.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf43.74 KB

Recenzje