fbpx Marta Magdalena Moskot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Magdalena Moskot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Magdalena Moskot

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2016 roku

magister Biotechnologii

Marta Magdalena Moskot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne mechanizmy działania flawonoidów na procesy komórkowe zachodzące w ludzkich fibroblastach”

„Molecular Mechanisms of Flavonoids Regulating Cellular Processes in Human Fibroblasts”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. IBB PAN, dr hab. Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski, prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk

Dyplom nr 4020.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract184.19 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177.6 KB