fbpx Marta Krychowiak-Maśnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Krychowiak-Maśnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Krychowiak-Maśnicka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 stycznia 2019 roku

magister Biotechnologii

Marta Krychowiak-Maśnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Połączenie nanocząstek srebra i metabolitów wtórnych produkowanych w tkankach roślin owadożernych w walce z bakteryjnymi patogenami ludzkimi”

„Combining silver nanoparticles and secondary metabolites from tissues of carnivorous plants as a strategy to combat human pathogenetic bacteria”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Sykłowska-Baranek, prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Gdańsk, 15 stycznia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract141.1 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie142.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.23 MB
PDF icon Recenzja 21.05 MB