fbpx Daniel Krzysztof Czerwiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daniel Krzysztof Czerwiński

Daniel Krzysztof Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

Daniel Krzysztof Czerwiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 - 1956. Struktura - kadry - główne kierunki działania

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Igor Hałagida

Recenzenci: dr hab. Robert Klementowski, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

Dyplom nr 3884.


Gdańsk, 18 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:26
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba