fbpx Grzegorz Mariusz Labuda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Mariusz Labuda

Grzegorz Mariusz Labuda

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

Grzegorz Mariusz Labuda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Społeczno-kulturowe i polityczno-propagandowe aspekty funkcjonowania kolei w województwie gdańskim w latach 1950 - 1957

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Eugeniusz Koko

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Stanisław Franaszek, prof. dr hab. Piotr Andrzej Perkowski

Dyplom nr 3885.


Gdańsk, 18 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:33
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba