fbpx Katarzyna Beata Krawczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Beata Krawczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Beata Krawczyk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2015 roku

Katarzyna Beata Krawczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Modele analityczne w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej w Polsce

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak, prof. US, dr hab. Tomasz Wiśniewski

Dyplom nr 3896.


Gdańsk, 27 marca 2015 r.