fbpx Iwona Sylwia Kur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Sylwia Kur | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Sylwia Kur

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2015 roku

Iwona Sylwia Kur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. dr hab. Bogna Mirosława Pilarczyk

Dyplom nr 3897.


Gdańsk, 27 marca 2015 r.