fbpx Lucyna Paulina Nowakowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Paulina Nowakowska

Lucyna Paulina Nowakowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 2015 roku

Lucyna Paulina Nowakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w górnictwie naftowym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Jadwiga Henzel, prof. UG, dr hab. Anna Górczyńska

Dyplom nr 3898.


Gdańsk, 14 kwietnia 2015 r.

Data publikacji: środa, 15 kwietnia 2015 roku, 13:09
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba