fbpx Izabela Jolanta Dixon | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Jolanta Dixon

Izabela Jolanta Dixon

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2015 roku

Izabela Jolanta Dixon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

A Linguistic Study of Fear in English

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. dr hab. Stanisław Puppel

Dyplom nr 3901.


Gdańsk, 11 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 12 maja 2015 roku, 10:59
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2015 roku, 11:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba