fbpx Adam Andrzej Zięba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Andrzej Zięba

Adam Andrzej Zięba

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2015 roku

Adam Andrzej Zięba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

 Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII wieku

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska

Recenzenci: prof. dr hab. Künstler-Langner, prof. UG, dr hab. Halina Popławska

Dyplom nr 3902.


Gdańsk, 11 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 12 maja 2015 roku, 11:10
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 maja 2015 roku, 11:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba