fbpx Bartosz Mikołaj Radtke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Mikołaj Radtke

Bartosz Mikołaj Radtke

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2015 roku

Bartosz Mikołaj Radtke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Udział funkcji wzrokowo-przestrzennych w patomechanizmie specyficznych trudności w czytaniu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska

Dyplom nr 3907.


Gdańsk, 02 czerwca 2015 r.

Data publikacji: środa, 3 czerwca 2015 roku, 8:15
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 czerwca 2015 roku, 12:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba