fbpx Agnieszka Kowalkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Kowalkowska

Agnieszka Kowalkowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2015 roku

Agnieszka Kowalkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii sztuki, specjalność: sztuka nowoczesna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus

Recenzenci: prof. dr hab. Lechosław Jan Lameński, prof. IS PAN, dr hab. Joanna Maria Sosnowska

Dyplom nr 3918.


Gdańsk, 24 czerwca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 29 czerwca 2015 roku, 12:02
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba