fbpx Katarzyna Anna Morawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Morawska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Morawska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2015 roku

Katarzyna Anna Morawska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Migracja cyrkulacyjna w świetle prawa Unii Europejskiej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Recenzenci: prof. dr hab.Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Dyplom nr 3910.


Gdańsk, 17 czerwca 2015 r.