fbpx Tomasz Wenta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Wenta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Wenta

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2017 roku

magister Biologii

Tomasz Wenta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biochemiczna charakterystyka proapoptotycznych proteaz HtrA2 i HtrA3 człowieka”

„Biochemical characterization of the HtrA2 and HtrA3 human proapoptotic proteases”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Anna Filipek

Dyplom nr 4205.


Gdańsk, 31 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract93.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie177 KB