fbpx Tomasz Marek Larczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Marek Larczyński

Tomasz Marek Larczyński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2015 roku

Tomasz Marek Larczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. Struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Klemens Jan Bruski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Rafał Kazimierz Kubicki, prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski

Dyplom nr 3932.


Gdańsk, 02 lipca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 20 lipca 2015 roku, 13:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 lipca 2015 roku, 13:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba