fbpx Magdalena Ewa Chomuszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Ewa Chomuszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Ewa Chomuszko

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Magdalena Ewa Chomuszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja controllingu procesów z wykorzystaniem modelu APQC”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Przemysław Zbigniew Lech

Recenzenci: dr hab. Piotr Zndrzej Soja, prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Dyplom nr 3920.


Gdańsk, 29 czerwca 2015 r.