fbpx Anna Marta Kamińska-Stańczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Marta Kamińska-Stańczak

Anna Marta Kamińska-Stańczak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Anna Marta Kamińska-Stańczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja rachunkowości finansowej dla fundacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz

Dyplom nr 3922.


Gdańsk, 25 czerwca 2015 r.

Data publikacji: środa, 19 sierpnia 2015 roku, 13:40
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba