fbpx Marcin Stanisław Węsierski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Stanisław Węsierski

Marcin Stanisław Węsierski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Marcin Stanisław Węsierski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacja metodyki DMAIC do usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. PG, dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Dyplom nr 3923.


Gdańsk, 29 czerwca 2015 r.

Data publikacji: środa, 19 sierpnia 2015 roku, 13:46
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba