fbpx Anna Julia Borucka-Kotwica | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Julia Borucka-Kotwica

Anna Julia Borucka-Kotwica

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Anna Julia Borucka-Kotwica

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój psychomotoryczny dzieci z ciąż bliźniaczych z zespołem przetoczenia krwi między płodami (TTTS)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska

Dyplom nr 3925.


Gdańsk, 30 czerwca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 20 sierpnia 2015 roku, 11:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 20 sierpnia 2015 roku, 11:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba