fbpx Izabela Maria Zimoch-Piaskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Maria Zimoch-Piaskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Maria Zimoch-Piaskowska

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2015 roku

Izabela Maria Zimoch-Piaskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Licea ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945-1989”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. ADJ, dr hab. Kazimierz Rędziński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski, prof. dr hab. Stefania Maria Walasek

Dyplom nr 3942.


Gdańsk, 15 lipca 2015 r.