fbpx Agnieszka Monika Sienkiewicz-Charlish | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Monika Sienkiewicz-Charlish

Agnieszka Monika Sienkiewicz-Charlish

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2015 roku

Agnieszka Monika Sienkiewicz-Charlish

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Genre Polymorphism in Ian Rankin’s Fiction

Polimorfizm gatunkowy w prozie Iana Rankina

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim , prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3947.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku, 12:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba