fbpx Piotr Rysztowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Rysztowski

Piotr Rysztowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2015 roku

Piotr Rysztowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Grafomania i instytucja. O romantycznej granicy literatury

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maciej Adam Michalski, prof. dr hab. Ryszard Nycz

Dyplom nr 3948.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku, 12:28
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba