fbpx Monika Katarzyna Łęgowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Katarzyna Łęgowska

Monika Katarzyna Łęgowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2015 roku

Monika Katarzyna Łęgowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W poszukiwaniu substratów i inhibitorów ludzkiej katepsyny C. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne”

„In search of substrates and inhibitors of human cathepsin C. Design, chemical synthesis and biological studies”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Jerzy Lesner

Kopromotor: dr hab. Brice Korkmaz

Recenzenci: prof. dr hab. Klaudia Brix, prof. UG, dr hab. Elżbieta Jankowska

Dyplom nr 3971.


Gdańsk, 24 listopada 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract384.25 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie439.89 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1100.92 KB
PDF icon Recenzja 2441.73 KB
Data publikacji: czwartek, 22 października 2015 roku, 20:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 12:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki