fbpx Kamila Maria Cempa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamila Maria Cempa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamila Maria Cempa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Kamila Maria Cempa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Tłumaczenie kultur na podstawie angielskiego przekładu powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody  Remusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Marcin Kubński

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3958.


Gdańsk, 16 października 2015 r.