fbpx Michał Paweł Suchanek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Paweł Suchanek

Michał Paweł Suchanek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 września 2015 roku

Michał Paweł Suchanek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczne uwarunkowania stabilności podmiotowych struktur sektora ochrony zdrowia w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Monika Bąk , prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Dyplom nr 3953.


Gdańsk, 30 września 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 29 października 2015 roku, 11:54
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba