fbpx Natalia Teresa Czarnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natalia Teresa Czarnowska

Natalia Teresa Czarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 2015 roku

Natalia Teresa Czarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Exposé jako forma dyskursu politycznego. Pragmatyczno-semantyczna analiza exposé polskich premierów 1989-2011”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: semantyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Dyplom nr 3962.


Gdańsk, 05 listopada 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 5 listopada 2015 roku, 13:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba