fbpx Małgorzata Dominika Drewnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Dominika Drewnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Dominika Drewnowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2016 roku

Małgorzata Dominika Drewnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania składu mineralnego wybranych gatunków grzybów jadalnych z rodziny muchomorowatych (Amanitaceae) i pieprznikowatych (Cantharellaceae) aspekt środowiskowy i żywieniowy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Anna Wolska, prof. UAM, dr hab. Przemysław Niedzielski

Dyplom nr 4064.


Gdańsk, 15 lipca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract52.43 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie54.28 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1883.43 KB
PDF icon Recenzja 285.98 KB